Arbetsprov.nu är en sida som presenterar en portfolio. Denna portfolio är ett arbetsprov som byggs upp under utbildningen Digital Design på högskolan i Kristianstad.
Tanken är att delar kommer att vara arbeten som presenterats under utbildningen och andra delar är personliga uppdrag, fotografier mm.
Arbetsproverna/portfolion kan innehålla allt mellan himmel och jord. Den innehåller också en blogg som fylls på allt efter som.

Exempelbilder från portfolion