Har skapat några olika portfolios för att dela upp vad de handlar om:

  • Digital Design - Utbildningsportfolio för kursen Digital Design
  • Hemsidor - De jobb jag gjort som handlar om hemsidor
  • Trycksaker - Producerade trycksaker som t.ex. visitkort
  • Privat portfolio - Innehåller lite olika bl.a. bilder som jag tagit själv