4 Fönster4 fönster är ett företag som är återförsäljare för fönster. Nu mera handlar det inte bara om fönster som hör till hus m.m. utan även om uterum och mycket annat.

Sidan skulle i första hand vara anpassad till mobila enheter (responsiv), ha lättläst text och enkel att navigera i. Färgerna var redan framtagna och jag skulle bara anpassa dem till sidan.