PPAM Solkraft AB

PPAM Solkraft ABPPAMs hemsida hade fram till hösten 2014 två olika utseenden som gjorde att innehållet inte såg ut att hänga ihop. Våren 2014 ville PPAM förändra och slå ihop sidorna för att skapa ett enhetligt utseende. Vi började att arbeta med innehållet och utseendet och hösten 2014 lanseras den nya hemsidan. Resultatet är en sida som ser ut att hänga ihop allt från startsidan till hela webbshoppen. Sidan ger ett mer professionellt förtroende för företaget. Vi har också tagit fram en helt nya logga med utgångspunkt från den gamla. Vi utvecklade även sidan till att bli flerspråkig med både svensk och engelsk text. Efterfrågan från länder utanför Sverige är stort och genom den flerspråkiga hemsidan så bryter företaget ny mark.

Framöver kommer också nya funktioner att implementeras i sidan som gör att det också blir ett verktyg att använda för de anställda när de är ute på fältet.

Resultatet av förändringen är inte bara att gå från ett nystartat lite företag till att bli en stor förtroendegivande organisation med ett proffesionellt kunnande.