Välkommen

Följande sidor är en del av vårt arbete på utbildningen Digital Design på högskolan i Kristianstad.

Vi tränar på att arbeta med HTML5 och den nya standarden för hemsidor. Som en följd av detta arbete kommer vi framöver också sätta upp en portfolio med hjälp av CMS:et WordPress.